Πρόστιμα ύψους 300.000 ευρώ στον ΟΤΕ για παράβαση της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών και ανταγωνισμού

0

Πρόστιμα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ επέβαλε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στον ΟΤΕ, για παραβάσεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και των κανόνων του ανταγωνισμού στο πλαίσιο της παροχής συνδέσεων ADSL και ISDN-BRA. Η ΕΕΤΤ εξέτασε κατά πόσο η συμπεριφορά του ΟΤΕ να παρέχει συνδέσεις ADSL και ISDN-BRA, υποχρεώνοντας τους συνδρομητές να προμηθεύονται από τον ίδιο τον απαραίτητο τερματικό εξοπλισμό, ADSL-modem και Netmode αντίστοιχα, συνιστά παράβαση της κείμενης τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και των αρχών του ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση παροχής ADSL πρόσβασης, ο ΟΤΕ αρνείτο να προβεί σε ενεργοποίηση ADSL συνδέσεων στην περίπτωση που ο συνδρομητής επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει τερματικό εξοπλισμό της επιλογής του, υποχρεώνοντάς τον να προμηθευτεί από τον ίδιο συγκεκριμένο τερματικό εξοπλισμό. Στην περίπτωση του εξοπλισμού Netmode, ο ΟΤΕ δήλωνε ότι αυτός παρέχεται χωρίς χρέωση. Ωστόσο, από τον κοστολογικό έλεγχο του ΟΤΕ προέκυψε ότι το κόστος αυτό ενσωματωνόταν στην τιμή του μηνιαίου παγίου των συνδέσεων ISDN-BRA.

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ επέβαλε πρόστιμα 100.000 ευρώ για παραβάσεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και 200.000 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, δεδομένου ότι η εν λόγω συμπεριφορά του ΟΤΕ αποτελεί κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης του στη σχετική αγορά.

Σχόλια