Πρόστιμο 10 εκατομμυρίων ευρώ από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

0

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με απόφασή της, διαπίστωσε ότι η εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ παραβίασε την νομοθεσία περί ανταγωνισμού, αναφορικά με το σύστημα δικαιόχρησης και τις σχετικές συμβάσεις της με τους δικαιοδόχους της.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, από την εξέταση των σχετικών συμβατικών όρων, προέκυψαν στοιχεία που στοιχειοθετούν κάθετους περιορισμούς καθορισμού τιμών μεταπώλησης, καθώς και αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ των δικαιοδόχων στο δίκτυο επιλεκτικής διανομής της «ΓΕΡΜΑΝΟΣ», κατά το διάστημα των ετών 1990 έως και 2012.

Οι εν λόγω όροι και πρακτικές συνιστούν περιορισμούς ιδιαίτερης σοβαρότητας, κατά τις κείμενες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις. Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, η Επιτροπή αποφάσισε και επέβαλε στη ΓΕΡΜΑΝΟΣ πρόστιμο συνολικού ύψους 10.251.548 ευρώ.

Η υπόθεση εκκίνησε μετά από καταγγελίες δικαιοδόχων και επεκτάθηκε σε αυτεπάγγελτη έρευνα, καθώς πολλοί από τους καταγγέλλοντες παραιτήθηκαν εκ των υστέρων των καταγγελιών τους, χωρίς, ωστόσο, να επηρεαστεί αρνητικά η έρευνα της υπόθεσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
 

Σχόλια