Πρόστιμο 8,6 εκ. ευρώ στην Coca Cola 3E για εμπορικές πρακτικές

0

Χρηματική ποινή 8.662.644 ευρώ επέβαλε στην Coca Cola 3E η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αφού η εισηγμένη εταιρία ”δεν έπαυσε, ως ώφειλε, τις διαπιστωθείσες παραβάσεις του άρθρου 2 του ν. 703/1977 και δεν παρέλειψε αυτές στο μέλλον”.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση υπ’ αριθμ. 309/V/2006 η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η Coca Cola (3E) δεν συμμορφώθηκε όσον αφορά την υποχρέωσή της:

α) να άρει, εντός μηνός από την κοινοποίηση παλαιότερης απόφασης από τις συμβάσεις χρησιδανείου, τον όρο της αποκλειστικότητας στη χρήση των ψυγείων, ειδικά όσον αφορά τα τελικά σημεία πώλησης, στα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης πρόσθετου ανταγωνιστικού ψυγείου αναψυκτικών,

β) να παύσει να εφαρμόζει μεθόδους διακριτικής μεταχείρισης των χονδρεμπόρων πρατηριούχων προς όφελος αυτών που συνεργάζονταν αποκλειστικά με την ίδια και εις βάρος αυτών που εμπορεύονταν μαζί με τα δικά της και άλλα ανταγωνιστικά προς αυτά προϊόντα και

γ) να παύσει να εφαρμόζει, επίσης, μεθόδους διακριτικής μεταχείρισης των λιανοπωλητών (τελικών σημείων πώλησης).

Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Ανταγωνισμού θεώρησε ότι κατέπεσε η απειληθείσα στην απόφασή της με αριθμ. 207/ΙΙΙ/2002 χρηματική ποινή των 5.869 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης προς την ανωτέρω απόφαση από την 1/2/2002 έως τις 16/2/2006 και συνολικώς το ποσό της χρηματικής ποινής για 1.476 ημέρες επί 5.869 ευρώ για κάθε ημέρα, δηλαδή ποσό ίσον με 8.662.644 ευρώ.