Πρόστιμο επιβλήθηκε στη Citibank από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

0

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλλε πρόστιμο 15.000 Ευρώ στη Τράπεζα Citibank, για ελλιπή τήρηση αρχείου των πελατών της, καθώς πολλά προσωπικά στοιχεία αυτών βρέθηκαν στα σκουπίδια.

Στην Αρχή Προστασίας προσέφυγε η οργάνωση ΣΕΑ Πρωτοβουλία Πολιτών, παραδίδοντας 40 έγγραφα που βρέθηκαν εκτεθειμένα σε κάδους απορριμμάτων έξω από τα γραφεία της τράπεζας επί της Λεωφόρου Συγγρού.

Από την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των εγγράφων αυτών περιλαμβάνονταν εκκαθαριστικά σημειώματα πελατών, αριθμοί δελτίων ταυτότητας και ΑΦΜ, αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών, στοιχεία επιταγών και πλήθος οικονομικών δεδομένων των πελατών της τράπεζας.