Πρόστιμο για απόλυση εργαζομένης λόγω εγκυμοσύνης

0

Στο Συνήγορο του Πολίτη απευθύνθηκε εργαζόμενη πωλήτρια σε ιδιωτική επιχείρηση, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία κατήγγειλε ότι απολύθηκε από την εργοδότριά της, λίγο καιρό αφότου της ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος.

Η ανεξάρτητη αρχή εξέτασε την υπόθεσή της και επεσήμανε ότι η ελληνική νομοθεσία απαγορεύει και θεωρεί άκυρη την καταγγελία της σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και για χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό, εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος για την καταγγελία, τον οποίο ο εργοδότης πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει.

Επιπλέον, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει κρίνει ότι η απόλυση εργαζόμενης, εξαιτίας εγκυμοσύνης, συνιστά και άμεση διάκριση λόγω φύλου.

Διευκρινίζει δε η αρχή, ότι η περίπτωση αυτή, δηλαδή της εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, έχει ανατεθεί από το νόμο στο Συνήγορο του Πολίτη.

Εξετάζοντας την υπόθεση, ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι η εργοδότρια, παρότι η ίδια επικαλέστηκε ως σπουδαίο λόγο «την προβληματική και αντισυμβατική» συμπεριφορά της εργαζόμενης, ουδέποτε είχε προβεί σε έγγραφη διαμαρτυρία ή επίπληξη και προειδοποίηση της εργαζόμενης, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομολογία. Και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επίκληση του λόγου της προβληματικής συμπεριφοράς από την εργοδότρια ήταν προσχηματική και ότι η εργαζόμενη απολύθηκε λόγω της εγκυμοσύνης της.

Επίσης, η αρχή διαπίστωσε ότι η εργοδότρια είχε παραβιάσει τα δικαιώματα της εργαζόμενης, ενώ μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, η υπάλληλος άρχισε να δέχεται πιέσεις, προκειμένου να εγκαταλείψει την εργασία της.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, τέλος, διαπίστωσε ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του νόμου για την επιβολή προστίμου προς την εργοδότρια, λόγω παραβίασης του ΠΔ 176/1997 και του Ν.3488/2006 και γνωστοποίησε το συμπέρασμά του αυτό στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), το οποίο επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ στην εργοδότρια.