Πρόστιμο στην ΕΛ.ΑΣ από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

0

Με την υπ’ αριθμ. 57/2006 απόφασή της , η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε πρόστιμο στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και στην Ελληνική Αστυνομία ύψους 3.000 ΕΥΡΩ, καθώς διαπίστωσε παραβιάσεις στον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού των καμερών με τις οποίες ελέγχεται η κυκλοφορία.

Συγκεκριμένα, ύστερα από έλεγχο που διενήργησαν οι ελεγκτές της Αρχής στο κτίριο της ΕΛ.ΑΣ. επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου στεγάζεται ο θάλαμος επιχειρήσεων και ελέγχου κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, διαπιστώθηκε ότι: α) στις 49 κάμερες που προϋπήρχαν του συστήματος C4I δεν είχε εγκατασταθεί λογισμικό απόκρυψης εικόνων, β) δεκατρείς κάμερες που θα έπρεπε να μην λειτουργούν, σύμφωνα με παλαιότερες αποφάσεις της Αρχής, ήταν ενεργές και γ)ο χρόνος τήρησης των λαμβανόμενων εικόνων υπερέβαινε τις επτά ημέρες.

Πάντως, η ΕΛ.ΑΣ. σε έγγραφό της (21/8/2006) προς την Αρχή αναφέρει ότι εκ των υστέρων προέβη στην απενεργοποίηση των καμερών, οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν επιχειρησιακά και ότι από τον Ιούλιο 2006 δεν πραγματοποιείται αποθήκευση εικόνας στο σύστημα.

Σχόλια