Πρόστιμο στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης

0

O πρόεδρος της ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Δημήτρης Γουργουράκης, παρέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής, Δημήτρη Σιούφα την έκθεση πεπραγμένων για το 2006.
Η Αρχή επέβαλε πρόστιμο στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, επειδή οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στο κέντρο της Αθήνας αποκλειστικά και μόνο για τη διαχείριση της κυκλοφορίας χρησιμοποιήθηκαν για παρακολούθηση διαδηλώσεων. Το ποσό του προστίμου δεν έγινε γνωστό ενώ η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα προβεί σε περαιτέρω ανακοινώσεις για το θέμα.
Ο πρόεδρος της Αρχής, Δημήτρης Γουργουράκης διευκρίνισε πως πρόκειται για μια διεξοδική έκθεση με περίπου 4.000 υποθέσεις.
Ο πρόεδρος της Βουλής διαβεβαίωσε ότι «η έκθεση θα αποσταλεί στους βουλευτές και στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, για να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης».
Στη διάρκεια του 2006 υποβλήθηκαν 3.914 προσφυγές, ερωτήσεις και αιτήσεις, 693 γνωστοποιήσεις τήρησης αρχείων και 353 απόρρητα έγγραφα που αφορούν εκθέσεις Σένγκεν, κλπ. Το ίδιο διάστημα η Αρχή εξέδωσε 68 αποφάσεις και δύο γνωμοδοτήσεις.
Ο κ. Γουργουλάκης προανήγγειλε επίσης τη δημιουργία νέου συστήματος μηχανοργάνωσης για το προσωπικό της υπηρεσίας και νέου ιστοτόπου για τους χρήστες του διαδικτύου.
Τέλος, επεσήμανε ότι έχει ζητήσει την αύξηση των οργανικών θέσεων της Αρχής, καθώς το τελευταίο διάστημα 20 ελεγκτές προχώρησαν σε παραίτηση.

Σχόλια