Πρόστιμο της Επιτροπής Ανταγωνισμού στη ΔΕΣΦΑ

0

Πρόστιμο 4,3 εκ. ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνσιμού στην εταιρεία ΔΕΣΦΑ (“Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου”) μετά από καταγγελία της εταιρίας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», για κατάχρηση της μονοπωλιακής της θέσης και παράβαση των κανόνων περί ανταγωνισμού.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής, με ομόφωνη απόφασή της, έκρινε [Link] ότι ο αποκλεισμός εκ μέρους της ΔΕΣΦΑ της δυνατότητας της ενάγουσας εταιρείας να προμηθευθεί φυσικό αέριο από τρίτον προμηθευτή συνιστά σοβαρή παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού και έχει επιζήμιες επιπτώσεις στην ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς προμήθειας φυσικού αερίου.

Η Επιτροπή, εκτός από την επιδίκαση του προστίμου, διέταξε την παράλειψη στο μέλλον παρόμοιων πρακτικών απειλώντας, σε αντίθετη περίπτωση, χρηματική ποινή ύψους 10.000 για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης.

Σχόλια