Προτάσεις Εισαγγελέων υπέρ της διαφάνειας και κατά της διαφθοράς

0

Δέσμη προτάσεων για λήψη νομοθετικών μέτρων με στόχο, αφενός τη διαφάνεια στη Δικαιοσύνη και την ενίσχυση της εσωτερικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών και αφετέρου τον περιορισμό των φαινομένων διαφθοράς στη λειτουργία του κράτους, παρουσίασε το ΔΣ της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.

Ανταποκρινόμενα «στα κοινωνικά μηνύματα, που, όπως τόνισαν, δείχνουν έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς τους κράτους και γενικευμένη άποψη περί διαρκώς εντεινόμενης διαφθοράς στο δημόσιο τομέα», τα μέλη του ΔΣ, πρότειναν:

Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια στη Δικαιοσύνη και την ενίσχυση της εσωτερικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών:

Η ανάθεση στους εισαγγελείς και ανακριτές των μείζονος κοινωνικής ή πολιτικής σημασίας υποθέσεων στις περιφέρειες των δικαστηρίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά να γίνεται κατόπιν κληρώσεως. Ειδικότερα, στις εισαγγελίες η κλήρωση να γίνεται μεταξύ των εισαγγελέων που θα προεπιλέγονται από τις ολομέλειες των εισαγγελιών αυτών κατά την έναρξη κάθε δικαστικού έτους. Ο αριθμός των προεπιλεγόμενων θα αντιστοιχεί με το 1/3 των εισαγγελέων που υπηρετούν στις εισαγγελίες αυτές.

Όπως διευκρίνισαν οι εισαγγελείς: «Η πρότασή μας αυτή δεν ενέχει οποιαδήποτε αιχμή για τον έως τώρα τρόπο ανάθεσης τέτοιου είδους υποθέσεων σε εισαγγελείς και ανακριτές. Αποβλέπουμε, όμως, με το συγκεκριμένο μέτρο στην εξάλειψη κάθε αμφισβήτησης ή υπόνοιας μεροληψίας για τον τρόπο χειρισμού των υποθέσεων εκείνων που εύλογα προκαλούν μείζον κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον».
Καθιέρωση μόνιμων, σταθερών και αντικειμενικών κριτηρίων για κάθε υπηρεσιακή μεταβολή (προαγωγή, μετάθεση, απόσπαση) δικαστών και εισαγγελέων. Ειδική αιτιολογία όλων των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου για κάθε υπηρεσιακή μεταβολή δικαστικού λειτουργού. Δικαίωμα προσφυγής των δικαστικών λειτουργών σε ευρύτερο δευτεροβάθμιο δικαστικό όργανο για κάθε δυσμενή σε βάρος τους υπηρεσιακή κρίση από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και την εξυγίανση των λειτουργιών του κράτους:
Πλήρης διαφάνεια της περιουσιακής και εν γένει οικονομικής κατάστασης όλων των λειτουργών του κράτους. Κατάργηση κάθε είδους οικονομικού απορρήτου γι αυτούς. Οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή αλλά και κάθε πολίτης θα πρέπει να έχει την απρόσκοπτη δυνατότητα να λαμβάνει γνώση όλων των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε κρατικούς λειτουργούς και στο στενό οικογενειακό τους περιβάλλον.
Θεσμοθέτηση ανεξάρτητης ελεγκτικής αρχής με δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης των κρατικών λειτουργών και κυρίως του τρόπου απόκτησης («πόθεν έσχες») όλων των περιουσιακών τους στοιχείων. Η αρχή αυτή θα πρέπει να είναι πλήρως στελεχωμένη από ειδικούς εμπειρογνώμονες και να έχει την δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου τουλάχιστον 200 κρατικών λειτουργών κατ έτος.
Άμεση δέσμευση κάθε περιουσιακού στοιχείου που τελεί σε προφανή δυσαναλογία με τα εισοδήματα των κρατικών λειτουργών. Τα περιουσιακά στοιχεία κατά το μέρος που υπερβαίνουν τα δηλούμενα νόμιμα εισοδήματα, να δημεύονται κατόπιν δικαστικής αποφάσεως.

Σχόλια