Προτάσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου για αλλαγή του Πτωχευτικού Κώδικα

0

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, έδωσε στη δημοσιότητα τις προτάσεις του προς την κυβέρνηση, στο πλαίσιο των αλλαγών που προωθούνται στον Πτωχευτικό Κώδικα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι προτάσεις αφορούν έναν «πραγματικά αναπτυξιακό πτωχευτικό κώδικα» και υπενθυμίζεται, ότι έως τις 12 Μαρτίου 2015 θα πρέπει να εφαρμοστούν οι βασικές αρχές της σύστασης της ΕΕ προς τα κράτη-μέλη, σχετικά με την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε επιχειρηματίες, περιορίζοντας τον χρόνο απαλλαγής και εκκαθάρισης των οφειλών για έναν έντιμο επιχειρηματία μετά την πτώχευση, σε τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο.

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι είναι προφανές πως υπολείπεται σημαντικά το ελληνικό πτωχευτικό δίκαιο αφού στη διεθνή κατάταξη του «DOING BUSINESS» η χώρα βρίσκεται, παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, στην 87η θέση. Πολύ ψηλά βρίσκονται αντιθέτως, χώρες που εφαρμόζουν το Βρετανικό Εμπορικό Δίκαιο όπω,ς το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και το Χονγκ Κονγκ.

Ομάδα εργασίας ασχολήθηκε εντατικά με το ζήτημα της αλλαγής του πτωχευτικού κώδικα, αφού μελέτησε τους πτωχευτικούς κώδικες της Ιρλανδίας, του Βελγίου, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Χονγκ Κονγκ και ετοίμασε σειρά από προτάσεις.
Πρώτη επισήμανση είναι ότι στην κατάρτιση του νέου πτωχευτικού κώδικα επιβάλλεται να συμμετάσχει και το υπουργείο Ανάπτυξης και φυσικά οι φορείς των επιχειρήσεων όπως τα επιμελητήρια.

Τα βασικά σημεία των προτάσεων για την αλλαγή του πτωχευτικού κώδικα είναι τα ακόλουθα:

1. Δημιουργία Οργανισμού Πτωχεύσεων που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις πτωχεύσεις νομικών προσώπων και με τους συνδίκους πτώχευσης.

2. Δημιουργία Μητρώου Αφερεγγυότητας στο οποίο θα τηρούνται όλες οι διαδικασίες μιας πτώχευσης και στο οποίο θα ανακοινώνονται δημοσίως οι σχετικές πληροφορίες.

3. Ορισμός της έννοιας της «αφερεγγυότητα» ή αδυναμίας μιας επιχείρησης να καλύψει με ρευστό τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

4. Αλλαγή της διαδικασίας διαπίστωσης της αφερεγγυότητας.
Βασική συνέπεια της αλλαγής αυτής είναι η αλλαγή νοοτροπίας στο επιχειρείν που στηρίζεται στην πίστωση, καθώς ενισχύεται το επιχειρείν που ασχολείται με τη χρηματοροή (cash flow), ως βασικό παράγοντα λειτουργία της επιχείρησης.

5. Αλλάζει ριζικά η αντιμετώπιση των επιχειρηματιών που κατέστησαν αφερέγγυοι με άμεσο διαχωρισμό τους σε έντιμους και μη, διαχωρισμό που επιβάλει πλέον και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα κριτήρια διαχωρισμού αφορούν κριτήρια επιχειρηματικού χαρακτήρα και εφαρμόζονται με επιτυχία σε χώρες με προηγμένο πτωχευτικό δίκαιο. Ο έντιμος, σύντομα αποκτάει το δικαίωμα σε επόμενη επιχειρηματική ευκαιρία, απαλλάσσεται από ποινικές και αστικές ευθύνες και διαγράφεται το μεγαλύτερο μέρος των χρεών του.
 

Σχόλια