Προτάσεις του ΣτΠ για την αδυναμία συνταξιοδότησης πολιτών λόγω οφειλών στον τ.ΟΑΕΕ και στον τ.ΕΤΑΑ παρότι επί έτη καταβάλλονταν οι νόμιμες εισφορές

0

 

Σειρά προτάσεων για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος που αντιµετωπίζουν οι ασφαλισµένοι του τ. ΟΑΕΕ ή του τ. ΕΤΑΑ, οι οποίοι δεν έχουν κατορθώσει να λάβουν οποιουδήποτε ύψους σύνταξη γήρατος, ή αναπηρίας, εξαιτίας οφειλών τους που δηµιουργήθηκαν ή διογκώθηκαν υπέρµετρα κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, παρότι επί πολλά έτη κατέβαλλαν τις νόµιµες κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές τους, κατέθεσε ο Συνήγορος του Πολίτη στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το πρόβληµα υφίσταται και για έµµεσα ασφαλισµένους ως προς τις συντάξεις θανάτου και σε κάθε περίπτωση πλήττει άµεσα ή έµµεσα ασφαλισµένους και στο πλαίσιο της διαδοχικής ασφάλισης.

Οι προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη εκτείνονται τόσο στην άµεση αντιµετώπιση του ήδη χρόνιου αυτού προβλήµατος, όσο και στην πρόληψη δηµιουργίας ανάλογου φαινοµένου στο µέλλον και περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων:

– την αύξηση του ορίου οφειλών, που είναι δυνατό να συµψηφισθούν µε µέρος των δικαιούµενων συντάξεων, στο ύψος των 45.000 ευρώ, • να θεσπιστεί η δυνατότητα ο υποψήφιος συνταξιούχος, µετά από αίτησή του, να συµψηφίζει το σύνολο των δικαιούµενων συντάξεων µε την οφειλή του, µέχρι αυτή

– να κατέλθει στο παρακρατήσιµο όριο

– την πρόβλεψη δυνατότητας απονοµής µικρότερης σύνταξης είτε κατόπιν ταυτόχρονης διαγραφής µέρους του ανεξόφλητου ασφαλιστικού χρόνου και των αντίστοιχων οφειλών του είτε κατόπιν επανυπολογισµού των καταβληθεισών εισφορών και των οφειλών µε αναγωγή στην κατώτατη ασφαλιστική κατηγορία του ΦΚΑ όπου ανήκε,

τη νοµοθέτηση νέας διαδικασίας για πολύµηνη ρύθµιση των κοινωνικοασφαλιστικών οφειλών και για όσους έχουν κάνει διακοπή εργασιών και δεν µπορούν να υπαχθούν στον εξωδικαστικό µηχανισµό του Ν. 4469/2017.

 

Σχόλια