Πρόταση για καθολική αποχή των δικηγόρων, αορίστου διαρκείας

0

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ συνεδρίασε εχθές 07.01.2016, εκτάκτως, αναφορικά με το προσχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό, το οποίο  κοινοποίησε η Κυβέρνηση.

Ενόψει των εξελίξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ επεξεργάζεται πρόταση του Προέδρου του, περί καθολικής αποχής αορίστου διαρκείας των δικηγόρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σάββατο 09.01.2016 έχει προγραμματιστεί  σύγκληση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων, με κεντρικό θέμα το Ασφαλιστικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διέκοψε τις εργασίες του για τη Δευτέρα 11.1.2016, προκειμένου ο Πρόεδρος του ΔΣΑ να μεταβεί στον αρμόδιο Υπουργό κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο, για να διατυπώσει τις θέσεις του δικηγορικού σώματος.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ, κατά την χθεσινή έκτακτη συνεδρίασή του, είναι οι ακόλουθες:

1. Διαφοροποιείται απόλυτα από την συνολική λογική του προσχεδίου νόμου, που οδηγεί αναπόδραστα στην οικονομική και επαγγελματική εξόντωση της συντριπτικής πλειονότητας του δικηγορικού κόσμου.

2. Η επιβάρυνση του κάθε δικηγόρου με ποσοστό  38,5% επί του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος, το οποίο έρχεται σε συνέχεια του 26% φόρου από το πρώτο ευρώ, του ΦΠΑ 23% , της προκαταβολής φόρου επόμενης χρήσης 75% και 100%, του τέλους επιτηδεύματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, οδηγεί σε μηδενισμό του εισοδήματός του. Ενώ είναι γνωστό, ότι  ήδη σήμερα οι δικηγόροι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ισχύουσες – συνεχώς αυξανόμενες – ασφαλιστικές εισφορές.

3. Εμμένει στην πάγια θέση του ΕΤΑΑ για τη διατήρηση της (οικονομικής και διοικητικής) αυτοτέλειας του ασφαλιστικού μας φορέα.
 

Σχόλια