Πρόταση νόμου για την καθιέρωση «κοινωνικού τιμολογίου» υπέρ των ευπαθών κοινωνικών ομάδων

0

 Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, σκοπός είναι η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού παροχής κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών -όπως ρεύμα, νερό, δημόσιες συγκοινωνίες- με σημαντικά μειωμένο κόστος παροχής από αυτό που παρέχουν οι ΔΕΚΟ στους καταναλωτές.

Προκειμένου να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος προτείνεται η καθιέρωση «κοινωνικής τιμής», η οποία θα αποκλίνει από εκείνη που ορίζει η τιμολογιακή πολιτική των ΔΕΚΟ.  Για παράδειγμα, η κοινωνική τιμή για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Αττικής, Θεσσαλονίκης και επαρχίας θα αντιστοιχεί στο 50 τοις εκατό της αρχικής αξίας του εισιτηρίου, ενώ στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου θα αντιστοιχεί στο 70 τοις εκατό της αρχικής αξίας του τιμολογίου. Οι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου θα προσδιορίζονται με κριτήρια που αφορούν την εισοδηματική, περιουσιακή, οικογενειακή και εργασιακή τους κατάσταση –π.χ. οι άνεργοι που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, οι έχοντες εισόδημα κάτω από 8.204 ευρώ κλπ. -, ενώ για την αποφυγή καταστρατηγήσεων προτείνεται η ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων μεταξύ των  ΓΓΠΣ, ΗΔΙΚΑ και ΟΑΕΔ.
 

Σχόλια