Πρόταση στο ΣτΕ για παύση κατασκευής Ιονίας οδού κοντά στη λίμνη Καϊάφα

0

Ο Σύμβουλος Επικρατείας Αθανάσιος Ράντος κατά τη συνεδρίαση του Ε Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην οποία προήδρευσε ο Κ. Μενουδάκος, αντιπρόεδρος του ΣτΕ, πρότεινε να ακυρωθεί η κοινή υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η κατασκευή της Ιονίας Οδού στο τμήμα που διέρχεται από τη λίμνη Καϊάφα και το Δήμο της Ζαχάρως Ηλείας.

Είχε προηγηθεί αίτηση ακύρωσης κατοίκων ορισμένων οικισμών του Δήμου Ζαχάρως.

Όπως υποστηρίζουν οι αιτούντες, με την Ιονία Οδό αποκόπτονται σε δύο τμήματα οι οικισμοί και κατεδαφίζεται μεγάλος αριθμός οικιών, ενώ καταστρέφεται το οικοσύστημα στην περιοχή της λίμνης που προστατεύεται από διεθνείς συμβάσεις και το κοινοτικό δίκαιο. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

Το Ε Τμήμα έχει ήδη, ανασταλεί η εκτέλεση της υπουργικής απόφασης για το τμήμα αυτό, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης.