Πρόταση του ΔΝΤ για την εφαρμογή του Ν. 3869/2010

0

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο φαίνεται να καλεί τα μέλη της Κυβέρνησης να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στον εξωδικαστικό συμβιβασμό στις υποθέσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών καθώς ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος των αιτήσεων των δανειοληπτών έχει επιβαρύνει ιδιαίτερα τα Ειρηνοδικεία της χώρας.

Με την πρόταση του ΔΝΤ, η εξωδικαστική επίλυση των σχετικών υποθέσεων συνδέεται με την παροχή κινήτρων φορολογικού και ρυθμιστικού περιεχομένου προς τις τράπεζες και τους καταναλωτές προκειμένου να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά ο θεσμός.

Το υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα της Ελλάδας φαίνεται να έχουν ξεκινήσει ήδη να ετοιμάζουν προτάσεις για να αρχίσει η διαπραγμάτευση.

Τέλος, σημειώνεται ότι το ΔΝΤ έχει προτείνει το παράδειγμα της Ολλανδίας όπου ο συγκεκριμένος θεσμός εφαρμόζεται με τη συνδρομή φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Ενώσεων Καταναλωτών.

Σχόλια