Πρώτη γραπτή προειδοποίηση της Κομισιόν για τη λίμνη Κορώνεια

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε στην Ελλάδα πρώτη γραπτή προειδοποίηση για ανεπαρκή μέτρα προστασίας και διατήρησης της λίμνης Κορώνειας.

Η απόφαση της Επιτροπής αφορά τη μη εφαρμογή του αναγκαίου για τη συγκεκριμένη περιοχή νομικού πλαισίου προστασίας και διατήρησης.

Όπως υποστηρίζει η Επιτροπή, η εφαρμογή των μέτρων προστασίας προχωρεί με αργούς ρυθμούς.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για να αποτρέψει την υποβάθμιση της λίμνης και την παρενόχληση της πανίδας και της χλωρίδας.

Σχόλια