Πρωτοδικείο Αθηνών: Απόφαση-βόμβα για τη μονιμοποίηση συμβασιούχων

0

Στηριζόμενο σε υπόδειξη του ΔΕΚ, το Πρωτοδικείο Αθηνών απεφάνθη ότι με το Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου (164/04) υποβαθμίστηκε η προστασία των εργαζομένων στις περιπτώσεις καταχρηστικών διαδοχικών συμβάσεων.
Το Πρωτοδικείο Αθηνών εφαρμόζοντας την υπόδειξη του ΔΕΚ να κρίνεται κατά περίπτωση από τα ελληνικά δικαστήρια εάν το ΠΔ 164/04 προσέφερε αποτελεσματική προστασία στους συμβασιούχους, έκρινε ότι υπήρξε υποβάθμιση της προστασίας που παρείχε μέχρι τότε ο ν. 2112/20, κατά της καταχρηστικής σύναψης διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Το δικαστήριο, με την απόφαση 1150/10, δικαίωσε συμβασιούχο, αναγνωρίζοντας ότι στην πραγματικότητα κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες, οπότε η σύμβαση εργασίας είχε μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τον νόμο 2112/20. Με την απόφαση ακυρώθηκε η απομάκρυνσή του με τη λήξη της σύμβασης και αναγνωρίστηκε ότι του οφείλονται μισθοί ύψους 19.662,50 ευρώ και αποζημίωση απόλυσης 4.875 ευρώ συν τους νόμιμους τόκους. Επιπλέον, το δικαστήριο απειλεί με χρηματική ποινή 100 ευρώ για κάθε ημέρα που ο εργαζόμενος δεν θα γίνεται δεκτός στην εργασία του. Ο εν λόγω συμβασιούχος ξεκίνησε τις διαδοχικές συμβάσεις τον Ιούνιο του 2004. Πρόκειται για ναυαγοσώστη που προσλήφθηκε στον αθλητικό οργανισμό του Δήμου Ηλιούπολης με σύμβαση έργου που ανανεώθηκε 4 φορές μέχρι τον Νοέμβριο 2008, οπότε λύθηκε η εργασιακή σχέση. Στην απόφαση αναφέρεται ότι ως υπεύθυνος για την ασφαλή διεξαγωγή προγραμμάτων μαζικού λαϊκού αθλητισμού σε ένα δημοτικό κολυμβητήριο που λειτουργούσε συνεχώς, ο εργαζόμενος, κάλυπτε στην πραγματικότητα πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αφού η συνεχής απασχόλησή του ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τη λειτουργία του κολυμβητηρίου.

Σχόλια