Πρωτοδικείο Αθηνών: Αποτελέσματα εκλογών για την 3μελή διοίκηση

0

Εκδόθηκαν  τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής που διενήργησε την εκλογή για την ανάδειξη Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Από το ως άνω πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής προκύπτει:

Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου διεύθυνσης εξελέγη ο Σπυρίδων Γεωργουλέας, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών, και αναπληρωτής Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης ο Γεράσιμος Βρυώνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών.

Τακτικά μέλη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης εξελέγησαν ο Πρωτοδίκης Αθηνών Ευάγγελος Χατζίκος και ο Πρωτοδίκης Αθηνών Ευάγγελος Στασινόπουλος, και ως αναπληρωματικά μέλη αυτών η Πρωτοδίκης Αθηνών Δέσποινα Ιωσηφίδου και ο Πρωτοδίκης Αθηνών Ηλίας Κανελλόπουλος.
 
 

Σχόλια