Πρωτοδικείο Αθηνών: κατάθεση δικογράφων fast lane

0

Την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου, τίθεται σε εφαρμογή στο Πρωτοδικείο Αθηνών το σύστημα «ταχείας εξυπηρέτησης» (Fast Lane) για την κατάθεση δικογράφων.

Στο εξής και στα πλαίσια του νέου συστήματος (Fast Lane), οι δικηγόροι θα μπορούν να παραδίδουν το δικόγραφο σε ειδικό γραφείο, λαμβάνοντας ταυτόχρονα αριθμό πρωτοκόλλου. Η παραλαβή του θα γίνεται την επομένη ημέρα, μαζί με όλα τα σχετικά αντίγραφα και τον προσδιορισμό της δικασίμου.Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγεται η συχνά πολύωρη αναμονή για την κατάθεση των δικογράφων, τον προσδιορισμό δικασίμου και την παραλαβή των σχετικών εγγράφων. 

Με το νέο σύστημα κατάθεσης δικόγραφων, αναμένεται η μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη φυσική παρουσία του δικηγόρου στους χώρους του Πρωτοδικείου, η διευκόλυνση του έργου των δικαστικών υπαλλήλων και των δικαστών και η βελτίωση των παρερχομένων υπηρεσιών.

Ήδη, από τη προηγούμενη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011, άρχισε πιλοτικά η εφαρμογή του μέτρου, υπό την επίβλεψη του γενικού γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Νικόλα Κανελλόπουλου. Τα πρώτα αποτελέσματα κρίθηκαν ικανοποιητικά καθώς περιορίστηκαν σημαντικά οι γνωστές «ουρές» που σχηματίζονταν από δικηγόρους στις Γραμματείες.

Σχετική Ανακοίνωση Υπ. Δυκαιοσύνης
 

Σχόλια