Πρωτοδικείο Αθηνών: Νόμιμη απόλυση λόγω facebook

0

Νόμιμη κρίθηκε σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 34/2011 απόφαση του Πρωτοδικείου της Αθήνας η χωρίς αποζημίωση απόλυση υπαλλήλου αεροπορικής εταιρείας η οποία επισκεπτόταν καθημερινά και επί ώρες το Facebook και άλλες ιστοσελίδες άσχετες με την εργασία της. Συγκεκριμένα, το Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 34/2011 απόφασή του απέρριψε την αγωγή της υπαλλήλου, κρίνοντας ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας έγινε από την εργοδότρια εταιρία για σπουδαίο λόγο και συνεπώς ήταν νόμιμη. Το Πρωτοδικείο έκρινε επίσης ότι «η απόλυση της εργαζομένης δεν έλαβε χώρα καταχρηστικά, αλλά νομίμως και στα πλαίσια του καλώς νοούμενου συμφέροντος της εργοδότριας επιχείρησης, καθόσον πραγματικό κίνητρο της καταγγελίας ήταν η πλημμελής και μη προσήκουσα άσκηση των συμβατικών υποχρεώσεων της εργαζομένης, η οποία δημιουργούσε προβλήματα στην ομαλή και αποδοτική άσκηση της εργασίας και στις ανάγκες της επιχείρησης και επέφερε ακολούθως κλονισμό της εμπιστοσύνης της εργοδότριας στο πρόσωπό της, εκ του οποίου εξέλιπε το απαιτούμενο πνεύμα συνεργασίας» Ας σημειωθεί η αεροπορική εταιρεία από το Δεκέμβριο του 2008 είχε στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα που απαγόρευε στο προσωπικό της να επισκέπτεται ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, ήτοι ιστοσελίδες με περιεχόμενο άσχετο με την εργασία του, παρ’ όλα αυτά η υπάλληλος καθημερινά επισκεπτόταν το Facebook προκειμένου να διαβάσει και να γράψει σχόλια, ενώ για το συγκεκριμένο λόγο αμελούσε συστηματικά και τα καθήκοντά της. Τέλος, το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της υπαλλήλου ότι η απόλυσή της έγινε για λόγους εχθρότητας και εκδίκησης της εργοδότριας εταιρείας.

Σχόλια