Πρωτόδικη απόφαση ανατρέπει τα δεδομένα στην υπόθεση Habitat

0

Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ανατρέπει τα δεδομένα στη δρομολογημένη πτώχευση της εταιρείας Habitat, η οποία κήρυξε πτώχευση, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 2006, αφήνοντας έκθετους πολλούς πελάτες της, που είχαν δώσει προκαταβολές για αγορές προϊόντων, τα οποία ποτέ δεν παρέλαβαν.

Το Δικαστήριο, αποφάσισε να μην κάνει δεκτή την αίτηση πτώχευσης της εταιρείας αλλά αντίθετα δέχθηκε την «κύρια παρέμβαση» πελάτη της Habitat, ο οποίος ζητούσε να μην κηρυχθεί σε πτώχευση η εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι η αδυναμία της να αντεπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις δεν ήταν «καθολική και διαρκής», αλλά οφειλόταν σε προσωρινή ταμειακή δυσχέρεια.

Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι δεν υπήρχαν λόγοι που να δικαιολογούν την πτώχευση, διαπιστώνοντας ότι η Habitat δεν υπέβαλε δήλωση παύσης εργασιών.

Σε περίπτωση που η απόφαση τελεσιδικήσει, ανοίγει ο δρόμος στους πελάτες της εταιρείας να στραφούν εναντίον της και να διεκδικήσουν τα χρήματά τους.

Σχόλια