Πρωτόκολλο συνεργασίας των υπουργείων Δικαιοσύνης Ελλάδας και Ουκρανίας

0

Σε φάση επεξεργασίας βρίσκεται στη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, το Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ελληνικού υπουργείου Δικαιοσύνης και του υπουργείου Δικαιοσύνης της Ουκρανίας.

Με το Πρωτόκολλο [PDF] προβλέπεται η δυνατότητα συνεργασίας των Μερών στον τομέα της νομοθεσίας, της εκπαίδευσης νομικών και της λειτουργίας του σωφρονιστικού συστήματος.

Ειδικότερα, τα Μέρη διευρύνουν τη συνεργασία τους με την πρόβλεψη για παροχή αμοιβαίας συνδρομής στην εκπόνηση σχεδίων νόμων, με την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση για η δομή και τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών, τη διεξαγωγή κοινών σεμιναρίων για τη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης του διοικητικού προσωπικού των δικαστικών υπηρεσιών και την ανταλλαγή νομοθεσίας, νομικών δημοσιευμάτων και σχετικών πληροφοριών.

Τέλος, σημειώνεται ότι το Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία λήψης της τελευταίας γραπτής γνωστοποίησης για την ολοκλήρωση από τα Μέρη των αναγκαίων εσωτερικών διαδικασιών για τη θέση του σε ισχύ, ενώ συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα.

Σχόλια