Πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

0

Το Πρωτόκολλο συνυπέγραψαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Δημήτρης Αναγνωστάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κωνσταντίνος Κοσμάτος.

Μέσω του πρωτοκόλλου ενεργοποιείται η διαδικτυακή διασύνδεση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Με τον τρόπο αυτό, μέσω της πλατφόρμας Police on Line της Ελληνικής Αστυνομίας, οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα μπορούν να αναζητούν ηλεκτρονικά αντίγραφα Ποινικού Μητρώου.

Με το πρωτόκολλο εγκαθιδρύεται ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας και διαλειτουργικότητας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου με τις  αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω του συστήματος Police on line της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Αρχηγείου του Σώματος.

Με τη χρήση των παραπάνω διαδικτυακών υπηρεσιών (web services), που θα λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα παρέχεται η δυνατότητα στις αρμόδιες Υπηρεσίες, στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης διαδικασίας, να αναζητούν και να ανακτούν αντίγραφα Ποινικού Μητρώου προσώπων, για δημόσιο σκοπό.

Επιπλέον, η  επικοινωνία των δύο Φορέων κατά τις διαδικτυακές υπηρεσίες  γίνεται κρυπτογραφημένα, με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας της πληροφορίας η οποία ανταλλάσσεται.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ακόμη ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος Ιωάννης Διαμαντόπουλος, η Προϊστάμενη του Επιτελείου Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληροφορικής Αστυνομικός Υποδιευθυντής Σπηλιόπουλος Ιωάννης και εκ μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιώματων, η Διευθύντρια Αργυρώ Ελευθεριάδου.

Σχόλια