Πρωτοποριακή απόφαση του Αρείου Πάγου για τα πάσχοντα από αναπηρία άτομα

0

Ο Άρειος Πάγος με την υπ’ αριθμ. 670/2006 απόφασή του επιδίκασε χρηματική παροχή σε παθόντα αναπηρία ή παραμόρφωση, εφόσον συνεπεία αυτών επηρεάζεται το μέλλον του.

Σύμφωνα με την απόφαση, η παροχή αυτή, η οποία δεν αποτελεί αποζημίωση, προσδιορίζεται σε εύλογο χρηματικό ποσό, με βάση το είδος και τις συνέπειες της αναπηρίας ή της παραμόρφωσης και την ηλικία του παθόντος, χωρίς σύνδεση με συγκεκριμένη περιουσιακή ζημία.

Το Δικαστήριο οριοθετεί την έννοια της αναπηρίας, «ως κάποια έλλειψη της σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ακεραιότητας του προσώπου, η οποία καθορίζεται όχι αναγκαία κατά τις απόψεις της ιατρικής, αλλά κατά τις αντιλήψεις της ζωής», ενώ ως μέλλον νοείται «η επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη του προσώπου. Δεν απαιτείται βεβαιότητα δυσμενούς επιρροής της αναπηρίας ή παραμορφώσεως στο μέλλον του προσώπου. Αρκεί και απλή δυνατότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων».

Η απόφαση χαρακτηρίζεται πρωτοποριακή, ενώ μπορεί να αποτελέσει σημαντική βοήθεια σε άτομα τα οποία έχουν υποστεί αναπηρία ή παραμόρφωση.

Σχόλια