Ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου (Doc) για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την παράταση «πόθεν έσχες»

0

Ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου με τίτλο ” Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις “.

Ακολουθεί το κείμενο το νομοσχεδίου

Ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου γ… by on Scribd

Σχόλια