Πτώχευσε με δικαστική απόφαση η TVX Hellas

0

Στη σφράγιση των μεταλλείων στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής προχώρησε ο σύνδικος πτώχευσης για να απογραφούν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας TVX Hellas.

Η εταιρία με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου κηρύχθηκε σε πτώχευση καθώς οι υπεύθυνοί της υπέβαλαν δήλωση ότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώσεις της επιχείρησης.