ΡΑΕ: Κώδικας δεοντολογίας και θεμιτών πρακτικών για τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας

0

Στην θέσπιση των Βασικών Αρχών και των Θεμιτών Εμπορικών Πρακτικών για τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) με την υπ.αριθμ 771/2011
απόφασή της. Συγκεκριμένα, η Αρχή αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία  στην προληπτική (proactive) ρύθμιση για την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και έχοντας ως κύριο στόχο την ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους καταναλωτές προέβη στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης. Σχετικό αρχείο

Σχόλια