Ραντεβού για την κατάθεση αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής (Πληρεξούσιοι δικηγόροι κ’ κοινό)

0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω ιδιαιτέρως αυξημένης προσέλευσης στη Γραμματεία της Γενικής Δ/νσης Ιθαγένειας Μεταναστευτικής Πολιτικής προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση κοινού και πληρεξουσίων δικηγόρων κατά την κατάθεση σχετικών αιτημάτων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015, η κατάθεση των σχετικών αιτημάτων θα γίνεται κατόπιν προηγούμενου καθορισμού ημερομηνίας προσέλευσης.

Για τον προσδιορισμό ημερομηνίας προσέλευσης η επικοινωνία των πληρεξούσιων δικηγόρων  και του κοινού με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου θα γίνεται ως εξής:

Α) Επικοινωνία κοινού

Η επικοινωνία του κοινού για τον προσδιορισμό ημερομηνίας κατάθεσης αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής θα γίνεται  καθημερινά στην τηλεφωνική γραμμή  2131361700 (ώρες  λειτουργίας 9.00 – 14.00).

Β) Επικοινωνία πληρεξουσίων δικηγόρων

Η επικοινωνία των πληρεξουσίων δικηγόρων για τον προσδιορισμό ημερομηνίας κατάθεσης αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

dikigoroi1@ypes.gr (για δικηγόρους με επώνυμο από Α έως Κ)

dikigoroi2@ypes.gr (για δικηγόρους με επώνυμο από Λ έως Ω)

Διευκρινίζεται ότι ο δικηγόρος κατά την υποβολή του σχετικού αιτήματος θα πρέπει να δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία, τα στοιχεία του εντολέα του (απαραιτήτως ο αριθμός διαβατηρίου και η χώρα έκδοσής του) και την ύπαρξη εξουσιοδότησης – πληρεξουσιότητας  (μέγιστος αριθμός  για κάθε δικηγόρο:  4 αιτήσεις /μήνα)

Παρακαλούμε για  διευκόλυνση της υπηρεσίας να συμπληρώνονται κατά την υποβολή των αιτημάτων τα στοιχεία σύμφωνα με την κατωτέρω φόρμα :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΤΟΛΕΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

 

 

     

Εντός ευλόγου χρόνου η υπηρεσία ενημερώνει ηλεκτρονικά για την ημερομηνία και ώρα προσέλευσης στη Γραμματεία της Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής (Αγίου Διονυσίου 5 – Πειραιάς).

Προκειμένου να διευκολυνθεί η οργάνωση της υπηρεσίας της Γραμματείας δεν θα παραλαμβάνονται σχετικά αιτήματα δικηγόρων για τον προσδιορισμό ημερομηνίας κατάθεσης αιτήματος, ούτε  θα προσδιορίζεται ημερομηνία κατάθεσης για το κοινό κατά το διάστημα από 26 -30/11/2015.

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας ώστε να εξασφαλισθεί η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση όλων, καθώς και η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας .

Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλειος Παπαδόπουλος

Σχόλια