Ρυθμίσεις για τις μετατάξεις στο νέο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα

0

Με σκοπό να αποφευχθούν νέες προσλήψεις ο νέος δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο, θα προβλέπει τη δυνατότητα μετατάξεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων σε διάφορους φορείς.

Ειδικότερα, οι ανάγκες φορέων του δημοσίου σε συγκεκριμένες θέσεις θα ανακοινώνονται στο Τύπο και όσοι δημόσιοι υπάλληλοι ενδιαφέρονται για μετάταξη θα ενημερώνουν το δημόσιο φορέα, όπου εργάζονται, ενώ την τελική απόφαση θα λαμβάνουν τα υπηρεσιακά συμβούλια των φορέων που συμφωνούν να φύγει το προσωπικό τους. Οι μετατάξεις θα επιτρέπονται μόνο μεταξύ φορέων του στενού δημόσιου τομέα, θα υπάρχει χρονική δέσμευση παραμονής στη θέση μετάταξης τουλάχιστον για μία δεκαετία, ενώ θα δίνονται κίνητρα για όσους προτιμήσουν την περιφέρεια.

Σχόλια