Ρυθμίσεις του μνημονίου με ΕΕ και ΔΝΤ για δικηγόρους και συμβολαιογράφους

0

Ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν και επηρεάζουν το καθεστώς εργασίας των δικηγόρων και συμβολαιογράφων της χώρας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ειδικότερα, στη συμφωνία προβλέπεται ότι η κυβέρνηση θα προτείνει νομοθεσία για την άρση των περιορισμών σε κλειστά επαγγέλματα συμπεριλαμβανομένων του νομικού επαγγέλματος. Στους προς άρση περιορισμούς συγκαταλέγονται εκείνοι της ελάχιστης αμοιβής, της ουσιαστικής απαγόρευσης διαφήμισης και των γεωγραφικών περιορισμών σχετικά με το που μπορούν οι δικηγόροι να δρουν στην Ελλάδα. Αναφορικά με τους συμβολαιογράφους η κυβέρνηση θα προτείνει να αρθούν οι περιορισμοί της ελάχιστης αμοιβής, του αριθμού των συμβολαιογράφων, των γεωγραφικών περιορισμών σχετικά με το που μπορούν οι συμβολαιογράφοι να δρουν και της ουσιαστικής απαγόρευσης διαφήμισης. ;

Σχόλια