Ρύθμιση 100 δόσεων για οφειλές στο ΕΤΑΑ,Ταμείο Ασφάλισης Νομικών

0

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στους οφειλέτες προς ΦΚΑ, με ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 30.09.2014 θεσπίζεται μεταβατικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης 50 €, εφόσον καταβάλουν συνεπώς τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 01.10.2104 καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Η σχετική αίτηση υπαγωγής στην νέα ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου του 2015, με απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής τη συνεπή καταβολή των τρεχουσών εισφορών των προηγούμενων της υπαγωγής.

Η ρύθμιση χορηγείται με ετήσιο επιτόκιο 4, 56% και έκπτωση στα έκπτωση στα πρόσθετα τέλη 100% για την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής, 90 % για εξόφληση μέχρι 12 δόσεις, 80% για 24 δόσεις, 70% για 36 δόσεις, 50% για εξόφληση μέχρι 60 δόσεις, 30% για εξόφληση μέχρι 72 δόσεις και τέλος 20% για εξόφληση μέχρι 100 δόσεις. Στην τελευταία περίπτωση των 100 δόσεων υπάγονται οφειλές έως 15.000 Ευρώ.
 

Σχόλια