Ρύθμιση του υπ. Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση υποθέσεων μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος

0

Ειδικότερα, προωθείται η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου ώστε οι αποφάσεις επί κακουργηματικών υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος, καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν την τέλεση κακουργημάτων, τα οποία ενέχουν το στοιχείο της ηθικής και κοινωνικής απαξίας και έχουν συνταράξει την κοινή γνώμη, να εκδίδονται πριν τη συμπλήρωση της 18μηνης προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων.

Αναμένεται μάλιστα να κατατεθούν άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή οι αναγκαίες δικονομικές ρυθμίσεις, με τις οποίες θα προβλέπεται υποχρεωτικά συγκεκριμένος χρόνος ολοκλήρωσης της προδικασίας καθώς και υποχρεωτικός και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα ορισμός δικασίμου.

Τέλος, ο κ. Ρουπακιώτης με έγγραφό του προς τους Προϊσταμένους των Εισαγγελιών Εφετών της χώρας ζητεί να του γνωστοποιήσουν τον αριθμό των βουλευμάτων που εκδόθηκαν στην περιφέρειά τους κατά την τελευταία διετία, περί αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους, λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου προσωρινής κράτησης, καθώς και πόσο χρόνο κρατήθηκαν σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας οι σχετικές υποθέσεις.

Σχόλια