Σε διαβούλεση η προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο παροχής διερμηνείας στην Υπηρεσία Ασύλου

0

Με σχετική ανακοίνωση η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία ιδρύθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν3907/2011, προτίθεται στο προσεχές διάστημα, να προκηρύξει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία  ζητά να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του ΕΚΔΔΑ (www.opengov.gr [1]) για το σχέδιο διαγωνισμού. Μέσω της πύλης αυτής καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να συμβάλει έτσι ώστε να καθοριστούν δίκαια κριτήρια κατακύρωσης.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 13 Ιανουαρίου 2016 στις 14:00.

Link διαβούλευσης
 

Σχόλια