Υπ.Οικ.: Σε διαβούλευση τρία ν/σ σχετικά με τη Δημόσια περιουσία

0

Σε διαβούλευση έθεσε το Υπουργείο Οικονομικών τρία νομοσχέδια που αφορούν ζητήματα της δημόσιας περιουσίας και ειδικότερα θέματα σχετικά με τον αιγιαλό, την εξαγορά από ιδιώτες κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου, αλλά και την εξωδικαστική επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών, μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για τον αιγιαλό αφορούν:

– Αντικατάσταση του ν. 2971/2001 ο οποίος κατά την κυβέρνηση δυσχεραίνει τις αναπτυξιακές δράσεις.
– Οριοθέτηση σε σύντομο χρονικό διάστημα και με χρήση νέας τεχνολογίας του 100% του αιγιαλού, σε όλη την επικράτεια.
– Απλοποίηση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών αδειοδότησης για επιχειρηματικές χρήσεις και έργα εντός του αιγιαλού και του θαλάσσιου χώρου.
– Δικαιότερο επαναπροσδιορισμό του τρόπου υπολογισμού του οφειλόμενου στο Δημόσιο ανταλλάγματος για χρήση αιγιαλού, παραλίας και θαλάσσιου χώρου, με θεσμοθέτηση αντικειμενικών κριτηρίων και διαφανούς διαδικασίας.   http://www.opengov.gr/minfin/?p=4692

Στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της δυνατότητας εξαγοράς κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου από ιδιώτες περιλαμβάνονται:

– Επίλυση του προβλήματος της μακρόχρονης παράνομης κατοχής δημοσίων κτημάτων      
– Εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου της Δημόσιας Περιουσίας.
– Διεύρυνση και απλοποίηση της ένταξης στη ρύθμιση
– Καθορισμός τιμήματος του ακινήτου στο ύψος της αντικειμενικής αξίας
Επίσης, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου, αναμένονται άμεσα έσοδα από την ένταξη των εξαγοραζόμενων δημοσίων κτημάτων στο σύστημα φορολογίας ακινήτων, τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων και τη διενέργεια φορολογητέων πράξεων διαχείρισης από τους νόμιμους πλέον ιδιοκτήτες.
http://www.opengov.gr/minfin/?p=4738

Τέλος, με νομοσχέδιο θα ρυθμίζεται η συμβιβαστική επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών μεταξύ ιδιωτών και ελληνικού δημοσίου

– Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ασκηθεί αγωγή εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς να έχει εκδοθεί πρωτόδικη απόφαση.
– Οι ρυθμίσεις αφορούν  διεκδικούμενες εκτάσεις για τις οποίες ο ιδιώτης έχει συνεχόμενους τίτλους που ανάγονται από το 1926 και πριν και έχουν εμβαδόν τουλάχιστον 50 στρέμματα, για ακίνητα εκτός Περιφέρειας Αττικής και 20 στρέμματα, για ακίνητα εντός Περιφέρειας Αττικής.
– Η δικαστική διαφορά τερματίζεται είτε με την αυτούσια διανομή του επίδικου ακινήτου, κατά 50% μεταξύ των διαδίκων, είτε με την καταβολή σε χρήμα της εμπορικής αξίας του 50% του ακινήτου από τον ιδιώτη στο δημόσιο.  http://www.opengov.gr/minfin/?p=4756

Το νομοσχέδιο αναμένεται να συμβάλει στην άμεση επίλυση μακροχρόνιων δικαστικών διαφορών μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου, γεγονός που θα επιτρέψει την αξιοποίησή μεγάλων εκτάσεων, αλλά και στην άμεση είσπραξη δημοσίων εσόδων.  
 

Σχόλια