Σε διαβούλευση νομοσχέδιο για την κατάργηση και την συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα

0

Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αντώνης Μανιτάκης, κάλεσε τους πολίτες να υποβάλουν μέχρι την Δεύτερα, 8 Οκτωβρίου 2012, τις απόψεις και τις προτάσεις τους σχετικά με το νομοσχέδιο που προωθεί η Κυβέρνηση, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των νομικών προσώπων του δημοσίου (στενού και ευρύτερου) τομέα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η οικονομικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία δημόσιων οργανισμών που εξυπηρετούν δημόσια αγαθά και παρέχουν αναγκαίες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, με όσο το δυνατόν λιγότερο δημοσιονομικό κόστος και μικρότερη επιβάρυνση του έλληνα φορολογούμενου.

Στα 17 άρθρα του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με την μεταφορά των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων νομικών προσώπων και την συγχώνευση οργανισμών με συγγενές αντικείμενο.

Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου νόμου [Link]