Σε διαβούλευση ν/σ του ΥΠΕΚΑ για την προστασία του πληθυσμού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

0

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν Κατασκευές Δημοσίου Ενδιαφέροντος Προστασίας Ανθρώπων και Πραγμάτων, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών».

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, το προτεινόμενο νομοσχέδιο εναρμονίζει το θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας με τα αντίστοιχα άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, κ. Γιάννης Μανιάτης, επεσήμανε : «Το προτεινόμενο νομοσχέδιο, σε αντιστοιχία με ότι συμβαίνει σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, καλύπτει θεσμικό κενό που υπάρχει σε έναν τομέα εθνικής σημασίας και αφορά στην προστασία του πληθυσμού, σε περιπτώσεις εμφάνισης απειλών ή/και επέλευσης κινδύνων, που δημιουργούν συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Με το σχέδιο νόμου θεσμοθετούνται ρυθμίσεις, για την παροχή ασφάλειας και προστασίας των πολιτών, ενώ οι κατευθύνσεις, και οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, κάνουν πράξη την υποχρέωση της πολιτείας να ενεργοποιείται προληπτικά για την “προστασία του πληθυσμού”, κατ’ αντιστοιχία με την “προστασία του περιβάλλοντος” ως έννοιες απολύτως συνδεόμενες μεταξύ τους».

Ειδικότερα, στο προτεινόμενο νομοσχέδιο προβλέπονται:
– Η εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου της χώρας μας με τα αντίστοιχα άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
– Η υλοποίηση της υποχρέωσης της πολιτείας για τον καθορισμό της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα προστασίας πληθυσμού και πραγμάτων μέσω διοικητικής ιεραρχημένης δομής, μεταξύ των κρατικών και αυτοδιοικητικών οντοτήτων.
Επίσης, αναφέρεται τόσο σε νέες κτιριακές κατασκευές και υπαίθριους χώρους, όσο και σε υφιστάμενες, ενώ κατισχύει των διατάξεων πολεοδομικού και χωροταξικού χαρακτήρα,  
– Αποβλέπει στην υλοποίηση των απαραίτητων κατασκευών, προβλέποντας μέτρα, κίνητρα και οικονομικές ενισχύσεις.
– Προβλέπει τις προϋποθέσεις για τη δυνατότητα πολλαπλής χρήσης των χώρων προστασίας και κατά τη διάρκεια των περιόδων ομαλότητας, ώστε να μην αποτελούν νεκρούς χώρους όταν δεν είναι έκτακτη ανάγκη.
– Προωθεί τη σταδιακή υλοποίηση “Εθνικού Χάρτη Χωρικής Επικινδυνότητας” για το σύνολο της επικράτειας, προκειμένου με προληπτική διαχείριση να αποφεύγονται εκτεταμένες απώλειες και ζημιές σε έμψυχο δυναμικό και υποδομές, καθώς και ανεπανόρθωτες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Το σχέδιο νόμου, θα βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι την 23η Μαΐου.

http://www.opengov.gr/minenv/?p=6136

Σχόλια