Σε διαβούλευση το φορολογικό νομοσχέδιο

0

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα βασικά σημεία του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Μεταξύ άλλων, το νέο σχέδιο νόμου προβλέπει φοροελαφρύνσεις για εισοδήματα μέχρι 40 χιλιάδες ευρώ και νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα του 2010.
Συγκεκριμένα:
– για εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, ο φορολογικός συντελεστής είναι 0%
– για εισόδημα από 12.001 έως 16.000 ο συντελεστής ανέρχεται στο 18%
– για εισόδημα από 16.001 έως 22.000 ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 24%
– για εισόδημα από 22.001 έως 26.000 ο συντελεστής είναι 26%
– με 32% θα φορολογούνται εισοδήματα από 26.001 έως 32.000
– για εισόδημα από 32.001 έως 40.000 ο συντελεστής ανέρχεται στο 36%
– για εισόδημα από 40.001 έως 60.000 συντελεστής είναι 38%
– με 40% θα φορολογούνται εισοδήματα από 60.001 έως 100.000
και τέλος, εισοδήματα άνω των 100.000 θα φορολογούνται με 45%.
Αναφορικά με το ζήτημα των αποδείξεων, το σχέδιο νόμου προβλέπει τα εξής:
– για εισόδημα μέχρι 6.000 δεν θα χρειάζεται η συγκέντρωση αποδείξεων
– για εισόδημα μέχρι 12.000 το ύψος των αποδείξεων θα πρέπει να ανέρχεται στο 10% του συνολικού εισοδήματος και
– για εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ το ύψος των αποδείξεων που θα συγκεντρώνεται θα αναλογεί στο 30% του εισοδήματος πάνω από το όριο αυτό.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου, θεσπίζεται ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα με βάση τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην κυριότητά τους ή χρησιμοποιούν οι φορολογούμενοι (κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, οικιακές βοηθοί), καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση εισοδημάτων, εκτός από αυτά που αφορούν τόκους και αποδόσεις κρατικών ομολόγων και εισάγεται από 1/1/2011 ο λογιστικός προσδιορισμός βάσει των βιβλίων τους για όλους τους επαγγελματίες, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι θα έχουν την υποχρέωση από φέτος να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα, καθιερώνονται κίνητρα για τον επαναπατρισμό καταθέσεων από την αλλοδαπή στις ελληνικές τράπεζες με φόρο 5%, θεσπίζεται φορολογικός συντελεστής 2% για ακίνητες περιουσίες άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ, 5% για τις δωρεές ακινήτων και 10% για τις δωρεές μετρητών προς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Επίσης, αυξάνεται από 3% σε 15% ο συντελεστής φορολόγησης των ακινήτων των offshore εταιρειών, ενώ φορολογούνται με συντελεστή 20% τα έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της εκκλησίας και των ιερών μονών και με συντελεστή 5% οι δωρεές ακινήτων και 10% οι δωρεές μετρητών. Επιπλέον, μειώνεται η φορολογία των μη διανεμόμενων κερδών των επιχειρήσεων σταδιακά από 25 σε 20%, ενώ για το 2010 ο συντελεστής του φόρου θα είναι 24%. Προβλέπεται, ακόμη, η δημιουργία περιουσιολογίου όλων των φυσικών προσώπων εντός έξι μηνών, θεσπίζεται point-system ανάλογα με το βαθμό κινδύνου φοροδιαφυγής και επιβάλλονται κατασχέσεις για χρέη προς το δημόσιο. Από 1/1/2011 τιμολόγια για συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων και δημοσίου θα γίνονται δεκτά μόνο ηλεκτρονικά, ενώ οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων αξίας μεγαλύτερης των 1.500 ευρώ θα γίνονται μόνο με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή δίγραμμες επιταγές ή ηλεκτρονικές διαβιβάσεις μέσω τραπεζών. Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων θα επιβάλλει πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις, ενώ ενεργοποιείται η διαδικασία κλεισίματος του καταστήματος σε περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεων για δεύτερη φορά. Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες που δεν εκδίδουν αποδείξεις θα χάνουν το αφορολόγητο.
Τέλος, θεσπίζεται τριετές αφορολόγητο για δημιουργία και λειτουργία νέων επιχειρήσεων από άτομα έως 35 ετών και μεγαλύτερες εκπτώσεις στα φορολογητέα κέρδη για δαπάνες τεχνολογικής καινοτομίας από επιχειρήσεις.

Σχόλια