Σε διαβούλευση το ν/σ για το νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με καινοτομικές ρυθμίσεις

0

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και την 16η Μαΐου έθεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης το σχέδιο νόμου για το νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στον οποίο έχουν μεταφερθεί ρηξικέλευθες ρυθμίσεις, που ήδη εφαρμόζονται σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Γερμανία, με σκοπό την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων.

Ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας που αποτελεί έργο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, που συγκροτήθηκε υπό τον καθηγητή της Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Λάμπρο Μαργαρίτη, προβλέπει την καθιέρωση του θεσμού του «Εισαγγελέα Συνδιαλλαγής», ο οποίος θα συνδιαλέγεται με τον κατηγορούμενο για το ύψος της ποινής, πριν φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο.

Η διαμεσολάβηση αφορά τα κακουργήματα για τα οποία προβλέπονται ποινές μέχρι 10 έτη κάθειρξη, ενώ στους κανόνες της συνδιαλλαγής δεν μπορούν να υπαχθούν αδικήματα που τιμωρούνται με βάση το νόμο περί καταχραστών του δημοσίου. Εάν ο κατηγορούμενος έρθει σε συμφωνία με τον «Εισαγγελέα Συνδιαλλαγής», θα πρέπει η συμφωνηθείσα ποινή να είναι εμφανώς επιεικέστερη από αυτή που θα επιβαλλόταν από το δικαστήριο, ενώ παράλληλα και η έκτιση της ποινής θα διέπεται από ευνοϊκότερους όρους.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπος Αθανασίου δήλωσε σχετικά: ”Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις”.

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=5605

Σχόλια