Σε διαβούλευση το σ/ν για την επιλογή της ηγεσίας της Θέμιδος και την επαναφορά του αυτοδιοίκητου των μεγάλων δικαστηρίων

0

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί από χθες και έως τις 7 Φεβρουαρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opengov.gr/ministryofjustice το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τη διαδικασία ανάδειξης της ηγεσίας της Θέμιδος και την επαναφορά του αυτοδιοίκητου στα μεγάλα δικαστήρια της χώρας.
Το νομοσχέδιο, που παρουσιάστηκε χθες σε συνέντευξη Τύπου από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Χάρη Καστανίδη, προβλέπει ότι κατά την επιλογή των προεδρείων των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας θα διατυπώνει γνώμη η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και ότι η αρχή του αυτοδιοίκητου θα επανέλθει στα μεγάλα δικαστήρια, με ορισμένες –βελτιωτικές, κατά το υπουργείο– παρεμβάσεις σε σχέση με τις παλαιότερες ανάλογες ρυθμίσεις.
Ο κ. Καστανίδης υποστήριξε ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι «να εξασφαλίσει την αποδέσμευση της δικαστικής εξουσίας από την επιρροή της εκτελεστικής, με την αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης». Η διαδικασία που προβλέπεται έχει ως εξής: το Υπουργικό Συμβούλιο θα προεπιλέγει έξι δικαστικούς λειτουργούς που έχουν τα τυπικά προσόντα για τις θέσεις των προέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του γενικού επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του γενικού επιτρόπου των Διοικητικών Δικαστηρίων. Στη συνέχεια, η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα καλεί σε ακρόαση τους έξι προταθέντες από το Υπουργικό Συμβούλιο υποψηφίους και θα διατυπώνει θετική γνώμη για τρεις από αυτούς, ομόφωνα ή με πλειοψηφία τουλάχιστον 4/5. Την τελική απόφαση θα παίρνει και πάλι το Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας, όμως, υπόψη τη γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής.
Για τους αντιπροέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων, ο υπουργός Δικαιοσύνης θα αποστέλλει στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής τον κατάλογο των δικαστικών λειτουργών που πληρούν τα τυπικά προσόντα προς προαγωγή και η Διάσκεψη θα εκφέρει, ομόφωνα ή με πλειοψηφία 4/5, θετική γνώμη για τριπλάσιο αριθμό υποψηφίων από αυτούς που πρόκειται να επιλεγούν, χωρίς να απαιτείται υποχρεωτικά ακρόαση.
Όσον αφορά στην επιστροφή του αυτοδιοίκητου στα 14 μεγάλα δικαστήρια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά, ο κ. Καστανίδης έκανε λόγο για σημαντική τομή που ενισχύει το κύρος και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Όπως ανέφερε, βασικό κριτήριο εκλογιμότητας θα είναι η αρχαιότητα. Η θητεία των αιρετών διοικήσεων θα είναι διετής και δεν θα μπορεί να ανανεωθεί, ενώ τα ίδια πρόσωπα θα μπορούν να επανεκλεγούν μόνο σε δικαστήριο ανώτερου βαθμού και αυτό αποκλειστικά μία φορά. Παράλληλα, προβλέπονται κωλύματα εκλογής ή ασυμβίβαστα, ενώ θεσπίζεται σχετικό αμετάθετο μόνο για τον πρόεδρο, τον εισαγγελέα και τα τακτικά μέλη του συμβουλίου διοίκησης των δικαστηρίων αυτών (όχι για τους αναπληρωματικούς). Το αμετάθετο αίρεται και γι’ αυτούς που το έχουν, αν υποπέσουν σε πειθαρχικό παράπτωμα και ασκηθεί πειθαρχική δίωξη.

Σχόλια