Σε διαιτησία το Δημόσιο και η ανάδοχος του μετρό Θεσσαλονίκης

0

Σε διαιτησία έχουν προσφύγει το Ελληνικό Δημόσιο και η κοινοπραξία που έχει αναλάβει την κατασκευή του μετρό Θεσσαλονίκης προκειμένου να κριθεί το βάσιμο των οικονομικών αιτημάτων της κοινοπραξίας. Ο Γενικός Γραμματέας δημοσίων έργων, κ. Στρ. Σιμόπουλος, με δηλώσεις του, επεσήμανε ότι επιχειρείται η εξεύρεση μιας νομικής λύσης στο ζήτημα που έχει προκύψει από τις αξιώσεις της κοινοπραξίας με στόχο την άμεση συνέχιση του έργου και την ικανοποίηση όσων αιτημάτων κριθούν εύλογα.

Σχόλια