Σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

0

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το νέο νομοσχέδιο έχει σαν τίτλο «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί – Χρήσεις Γης».

Βασικός άξονας του νομοσχεδίου είναι η πολεοδομική οργάνωση του χώρου για να διευκολυνθεί μία στροφή στην Περιφέρεια. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προτείνεται ένα νέο μοντέλο πολεοδόμησης περιοχών και “αναθέρμανσης της οικονομικής ζωής σε μικρούς και εγκαταλελειμμένους οικισμούς της χώρας”.

Το τρίτο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου αφορά τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για της χρήσεις γης γενικά, σε όλη τη χώρα.

Link Δημόσιας Διαβούλευσης