Σε δημόσια διαβούλευση ο νέος Σωφρονιστικός Κώδικας

0

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, ο νέος Κώδικας στόχο έχει να προσαρμόσει τη σχετική νομοθεσία στις σύγχρονες ανάγκες και εξελίξεις προκειμένου να καταστεί αυτή πιο αποτελεσματική και εναρμονισμένη με το σύγχρονο κοινωνικό και σωφρονιστικό περιβάλλον. Ειδικότερα, προβλέπεται για πρώτη φορά η δυνατότητα έκφρασης γνώμης των κρατουμένων για ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα τους καθώς και για θεσμικές λειτουργίες.

Εισάγεται επίσης στο Σωφρονιστικό Κώδικα, το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, το οποίο προβλεπόταν μέχρι σήμερα με το ν. 3090/2002 ως μηχανισμός επιθεώρησης και ελέγχου των φυλακών. Καθορίζεται ακόμα ο ακριβής αριθμός κρατουμένων που επιτρέπονται, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα, να τοποθετούνται σε κάθε χώρο διαβίωσης κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης και θεσπίζονται διαδικασίες για τη διασφάλιση της τήρησής του.

Στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στην ανάγκη προστασίας της υγείας των κρατουμένων και προτείνεται η αναβάθμιση των ρυθμίσεων για την υγειονομική περίθαλψη αυτών, με τη δημιουργία αυτοτελούς κεφαλαίου υπό τον τίτλο «Υγειονομική περίθαλψη των κρατουμένων». Καθιερώνεται επίσης υποχρέωση της διοίκησης να παρέχει προγράμματα και θέσεις εργασίας ενώ προστίθεται στον ευεργετικό υπολογισμό ημερών ποινής λόγω εργασίας, η περίπτωση επιτυχούς αποφοίτησης από ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ρύθμιση, με την οποία διευρύνονται τα δικαιώματα επικοινωνίας των κρατουμένων, καθότι προβλέπεται για πρώτη φορά στην ελληνική νομοθεσία η δυνατότητα συνεύρεσης συζύγων/ συντρόφων και συγγενών πρώτου βαθμού στο πλαίσιο οικογενειακών επισκέψεων ενώ προβλέπεται η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και η πρόσβαση στο διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς λόγους. Τέλος, να σημειωθεί ότι ο νέος Σωφρονιστικός Κώδικας συντάχθηκε από νομοπαρασκευαστική επιτροπή υπό την προεδρία του καθηγητή κ. Γ. Πανούση.

Σχόλια