Σε δημόσια διαβούλευση οι τροποποιήσεις του Πτωχευτικού κώδικα

0

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από χθες η νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Δικαιοσύνης, με τίτλο «Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα».
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 27η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14 :00 μ.μ.

Στις σχετικές τροποποιήσεις περιλαμβάνονται και τρεις σημαντικές αλλαγές, με: βασικό στόχο την ταχεία εξυγίανση των βιώσιμων επιχειρήσεων και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Ειδικότερα:

1. Παρέχεται η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε όσους ιδιοκτήτες ή μετόχους εταιρειών είναι συνεργάσιμοι κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας.

2. Ενεργοποιούνται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και της περιουσίας των υπό πτώχευση εταιρειών.

3. Καθιερώνονται «fast track » διαδικασίες πτώχευσης, απομακρύνοντας, κατά περίπτωση, τους οφειλέτες από τη διοίκηση των εταιρειών τους και ορίζοντας συγκεκριμένους τρόπους ρύθμισης και διαγραφής χρεών.

Σχόλια