Σε δημόσια διαβούλευση προσχέδιο νόμου για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου

0

Δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ypan.gr) έως και την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2005, προσχέδιο νόμου της ΡΑΕ για την ενσωμάτωση της κοινοτικής Οδηγίας 55/2003 προς την εθνική νομοθεσία και την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου στη χώρα μας. Με τη λήξη της διαβούλευσης, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

Παράλληλα, με σκοπό την πλήρη αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου που θα διέπει τη νέα απελευθερωμένη αγορά φυσικού αερίου, δίνεται σε διαβούλευση προσχέδιο υπουργικής απόφασης για τον ορισμό του τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου, με το οποίο καθορίζονται τα τιμολόγια πρόσβασης τρίτων (τέλη διέλευσης) στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου της χώρας.

Με τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου η Οδηγία 55/2003 σχετικά με τους κανόνες που οφείλουν να υιοθετούν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. στις εσωτερικές τους αγορές φυσικού αερίου, ενσωματώνεται πλήρως στο εθνικό δίκαιο, ενώ, παράλληλα, τίθενται οι βάσεις για τη δημιουργία, αλλά και την ορθή λειτουργία μιας απελευθερωμένης αγοράς φυσικού αερίου στη χώρα μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ψήφιση του παραπάνω νομοσχεδίου, ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία απελευθερωμένης αγοράς φυσικού αερίου στη χώρας μας, στην οποία θα μπορούν, για πρώτη φορά, να δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις εκτός του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με την προγραμματισμένη δέσμευση της κυβέρνησης. Επιπρόσθετα, η χώρα μας συμμορφώνεται προς Οδηγία 55/2003 και καλύπτεται η υποχρέωσή μας προς την Ε.Ε. όσον αφορά την δημιουργία και την οργάνωση απελευθερωμένης αγοράς φυσικού αερίου.

Σχόλια