Σε Δημόσια Διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

0

Από σήμερα – 24 Νοεμβρίου 2014 – και μέχρι την 9η Ιανουαρίου 2015, τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση, η πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας  Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο “Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 2015-2020.”

Σύμφωνα με τη μελέτη που συνέταξαν τα μέλη της Ομάδας Εργασίας για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, μετά από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που κυρώθηκε στη χώρα μας το 1992, κρίθηκε αναγκαίο να συνταχθεί ένα Εθνικό Σχέδιο, με το οποίο καθορίζεται με σαφήνεια, ένα πλαίσιο αρχών και κατευθύνσεων ως προς την εφαρμογή των υποχρεώσεων, που απορρέουν από διεθνείς και ευρωπαϊκές Συμβάσεις, τις επιταγές του Συντάγματος, αλλά και στόχων, διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων για την προάσπιση και προαγωγή των Δικαιωμάτων του Παιδιού, που δικαιούνται ειδική βοήθεια και υποστήριξη.

Τέλος, το προτεινόμενο Σχέδιο το οποίο συντάχθηκε με τη συνδρομή εξειδικευμένων στελεχών των εμπλεκόμενων Υπουργείων, των εκπροσώπων κοινωνικών φορέων, μη κυβερνητικών
οργανώσεων αλλά και με επισημάνσεις μαθητών με τη διεξαγωγή πανελλαδικού διαγωνισμού, ελπίζεται ότι θα συμβάλλει στην προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού.

Σχόλια