Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο “Εθνικός Συντονιστής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς”

0

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί από χθες το σχέδιο νόμου «Εθνικός Συντονιστής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς».

Με τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία επιδιώκεται η καταπολέμηση της διαφθοράς, η αποκατάσταση των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ Κράτους και Πολιτών, η αποτελεσματική και χρηστή λειτουργία των θεσμών καθώς και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο [PDF] εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα (Task Force for Greece), τα μέλη της οποίας συνεργάζονται με τους επικεφαλής των αρμόδιων υπουργείων, με στόχο το σχεδιασμό των βασικών κατευθυντήριων γραμμών για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ο υπουργός Επικρατείας, κ. Δ. Σταμάτης, με δηλώσεις του επεσήμανε ότι προϋπόθεση για την εξειδίκευση και εφαρμογή των βασικών αρχών είναι η σύσταση μιας θέσης Εθνικού Συντονιστή, ο οποίος θα συντονίζει τα υπουργεία και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Τέλος, σημειώνεται ότι η δημόσια διαβούλευση [Link] θα ολοκληρωθεί την 1η Απριλίου 2013

Σχόλια