Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για τη μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 τομείς της οικονομίας

0

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο διατάξεων Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την “Μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 επιλεγμένους τομείς της οικονομίας”.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, για την υποστήριξη των προσπαθειών μεταρρύθμισης της Ελλάδας τον Μάρτιο του 2013, το ΥΔΜΗΔ και η Διεύθυνση Δημόσιας Διακυβέρνησης και Εδαφικής Ανάπτυξης του Ο.Ο.Σ.Α. ξεκίνησαν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συνεισφοράς που υπογράφηκε προκειμένου να ποσοτικοποιήσουν συνοπτικά τα διοικητικά βάρη που προκύπτουν λόγω νόμων και κανονισμών σε 13 τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Με τη χρήση τυποποιημένης διεθνούς μεθοδολογίας, η έκθεση του ΟΟΣΑ εντόπισε διοικητικά βάρη ύψους 3,28 δισεκατομμυρίων ευρώ και διοικητικό κόστος ύψους 4,08 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 13 βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας χρησιμοποιώντας την ελληνική εκδοχή του διεθνώς αναγνωρισμένου Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους.

Όπως αποδεικνύεται από τα δεδομένα, περισσότερα από τα ¾ των διοικητικών βαρών που μετρήθηκαν αφορούν 3 τομείς προτεραιότητας : ΦΠΑ, Εταιρικό Δίκαιο και Δημόσιες Συμβάσεις. Η απομείωση των διοικητικών βαρών, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι μια σύνθετη διαδικασία, που παρεμβαίνει σε πολλά επίπεδα και εκτείνεται σε 13 τομείς της οικονομίας.
Για την υλοποίηση κάποιων συστάσεων απαιτείται η ψηφιοποίηση ή η προτυποποίηση μιας διαδικασίας. Για την εφαρμογή και υλοποίηση άλλων συστάσεων απαιτείται νομοθετική παρέμβαση.
Ιδιαιτέρως τονίζεται η ανάγκη εστίασης σε ευρύτερες κανονιστικές μεταρρυθμίσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται η θέσπιση ενός κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την υποστήριξη της κανονιστικής ποιότητας και την καλύτερη εφαρμογή του Ν. 4048/2012 για την καλή νομοθέτηση (Ν.4048 ΦΕΚ 34Α 23.02.2012).

Επί της ουσίας αυτό που επιχειρείται είναι η επαναξιολόγηση των κανονιστικών ορίων του κράτους και ο περιορισμός της παρέμβασης, όπου χρειάζεται στοχεύοντας στην βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της χώρας, στην εμπέδωση μιας κουλτούρας απλούστευσης και μείωσης διοικητικών βαρών, η οποία οφείλει να χαρακτηρίζει τη δημόσια διοίκηση.

Ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης είναι η 11η Ιουλίου 2014.

www.opengov.gr/minreform/