Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για την Ασκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος

0

Σε δημόσια διαβούλευση [Link] εισήχθη το σχέδιο νόμου για την ”Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος” σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής Χατζηδάκης.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις κωδικοποιούνται όλα τα νομοθετικά κείμενα που μέχρι τώρα αφορούσαν στην άσκηση των εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος, μεταξύ αυτών του υπαιθρίου εμπορίου, των λαΐκών αγορών, των βιολογικών αγορών και των εμπορικών εκθέσεων. Παράλληλα, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου τίθεται πλέον η βασική αρχή της άσκησης δραστηριοτήτων με τρόπο διαφανή, ώστε να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός προς όφελος του Έλληνα καταναλωτή.

Σκοπός είναι το νέο πλαίσιο να αποτελέσει το εργαλείο της άσκησης δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος, ώστε να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο και σαφές πλαίσιο δραστηριότητας για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες καθώς και ένα υγιές περιβάλλον για τους καταναλωτές που δικαιούνται καλύτερη ποιότητα και τιμές.

Οι προτάσεις, τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που θα υποβληθούν στη δημόσια διαβούλευση θα αξιολογηθούν για την τελική διαμόρφωση του κειμένου που θα κατατεθεί στη Βουλή, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την 22/4/2014.
 

Σχόλια