Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για το δικαίωμα σε διερμηνέα και σε ενημέρωση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών

0

Από σήμερα, Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση[Link] η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα:
«Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία» και της οδηγίας «2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 22ας Μάιου 2012 σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Χ. Αθανασίου καλεί σε υποβολή σχολίων και προτάσεων και διατύπωση παρατηρήσεων, ως προς τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013 και, αφού ληφθούν υπ’ όψιν τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.
 

Σχόλια