Σε δημόσια διαβούλευση το Π.Δ. για τη σύσταση Α.Ε. διαχείρισης αποθεμάτων πετρελαίου

0

Σε δημόσια διαβούλευση [link] τέθηκε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Σύσταση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Ελληνικός Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Ανώνυμη Εταιρία” και κατάρτιση του καταστατικού της» και το σχέδιο τροποποίησης του Ν. 4123/2013 για τη «Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ)».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις ιδρύεται ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού σκοπού με έδρα την Αθήνα και την επωνυμία «Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Α.Ε.» (ΚΦΔΑ), η οποία θα λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος (Ν 4123/ 2013).

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση, ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Ασημάκης Παπαγεωργίου αναφέρει:
«Η ανάληψη από ένα μη κερδοσκοπικό φορέα εποπτευόμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, υπηρεσιών αποθήκευσης και διαχείρισης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης της χώρας, αποσκοπεί, λόγω της μαζικότητας και του κύρους σε καλύτερους οικονομικούς όρους, ελαχιστοποίηση του κόστους και μεγιστοποίηση του οφέλους διαχείρισης για τους πολίτες και την οικονομία.
Η πρακτική, της συντριπτικής πλειοψηφίας των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της δημιουργίας Κεντρικού Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων, ο οποίος αποκτά και διατηρεί ιδιόκτητα ή κρατικά αποθέματα πετρελαιοειδών προϊόντων ή διαχειρίζεται αποθέματα υπόχρεων οικονομικών φορέων, έχει αποδειχθεί ότι θωρακίζει το σύστημα διατήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και συνεπώς την ασφάλεια εφοδιασμού.
Στην τωρινή διαβούλευση παρουσιάζονται, αφενός προτεινόμενες τροποποιήσεις του ν. 4123/2013 και αφετέρου προτεινόμενο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που περιλαμβάνει το Καταστατικό του Φορέα, τα οποία είναι απαραίτητα για τη δημιουργία του».

Σημειώνεται ότι η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14:00.
 

Σχόλια